Wanneer verstuur ik een persbericht?

02-06-2020

Een van de meest gestelde vragen door bedrijven die zelf aan de slag willen met hun PR, is de volgende: wanneer verstuur ik een persbericht naar redacties? Dat ontdek je hier.

Een van de meest gestelde vragen door bedrijven die zelf aan de slag willen met hun PR, is de volgende: wanneer verstuur ik een persbericht naar redacties? Dat ontdek je hier.

De nieuwsweek

Voor ik het antwoord kan geven op deze vraag (spoiler: het antwoord is maandag of dinsdag), wil ik graag een term introduceren: de nieuwsweek. De nieuwsweek loopt van maandag tot en met vrijdag. Hoe eerder jouw bericht in de nieuwsweek gedeeld wordt, hoe groter de kans is dat het bericht geplaatst wordt. Hoe later je in deze week een bericht deelt, hoe kleiner de kans op publicatie is.

Het meest extreme gevolg van deze wet: een bericht dat op vrijdagmiddag 16.00 gemaild wordt, leidt in de regel tot een nihil aantal publicaties. Veel PR-bureaus versturen berichten op de ochtend van maandag of op dinsdag.

Dynamiek op een redactie

Het is zinnig om stil te staan bij de dynamiek op een redactie. Vaak overleggen journalisten met elkaar en/of hun hoofdredacteur, voor ze een uitgebreider artikel maken. Dat voorkomt dat er dubbele kopij ontstaat en zorgt ervoor dat er een redactionele koers gevaren kan worden. 

Nadat je een persbericht hebt gedeeld met een journalist, moet hij of zij dus:

-   De tijd vinden om het bericht te lezen. Met meer dan 100 persberichten per dag is dat een flinke klus. (Daarom is een pakkende titel belangrijk);

-   Het bericht te beoordelen;

-   Het bericht eventueel te bespreken met een collega of tijdens een redactievergadering;

-   De tijd vinden om je terugkoppeling te geven.

Verstuur je een bericht op vrijdagmiddag, dan is er precies geen tijd meer om het bericht te bespreken. Verstuur je het bericht op maandag of dinsdag, dan is de kans het grootst dat je dezelfde week nog iets hoort.

Amerikaans onderzoek naar PR

Ragan, een Amerikaans PR- en HR-bureau (waarom ook niet) deed onderzoek op welke dagen meestal persberichten verstuurd worden. In de afbeeldingen zie je dat met name de dinsdag en woensdag, evenals de ochtend populair zijn. De rationale hierachter is de volgende. Maandag zijn journalisten nog bezig met het uitmesten van hun mailbox en het wegwerken van werk dat is blijven liggen. Dinsdag is volgens het onderzoek meer opportuun. 

Door een bericht tussen tien uur en twee uur te mailen, is de open-rate het hoogst. Rond die tijdstippen worden de meeste mails geopend. Dat is logisch: rond die tijd open je de mailbox en werk je mails weg. Andere PR-professionals en onderzoeken noemen maandag, dinsdagochtend en woensdag als beste dag voor het uitsturen van een bericht. Maandagochtend is minder handig, want dan is het ‘spits’ in de mailbox van een journalist.

Overige vuistregels

De volgende vuistregels helpen je op weg:

-   Stuur een persbericht niet uit op vrijdagmiddag;

-   Stuur een bericht niet aan het einde van de dag;

-   Stel een bericht uit als een ramp zich voordoet of er een ander overheersend nieuwsverhaal is (het coronavirus is een goed voorbeeld);

-   Benut komkommertijd: de periode dat het nieuwsaanbod opdroogt (want het is bijvoorbeeld zomervakantie is een goede periode om persberichten te versturen);

-   Neem op tijd contact op met een regionale krant of blog. Door twee weken van tevoren contact op te nemen met een ‘sufferdje’ (lokale krant of huis-aan-huisblad), ben je zeker op tijd.

Conclusie

Er lijkt enigszins consensus te bestaan: het versturen van een bericht aan het begin van de week is het meest effectief. Door een bericht aan het begin van de dag te sturen, is de open-rate het hoogst. Maandagmorgen vormt volgens sommigen weer de uitzondering op deze regel. Maandagmiddag of dinsdagochtend zit je dus goed.

Merk op: Maurice de Hond deelt zijn peilingen op zondag. Ik heb er zelf nooit mee geëxperimenteerd, maar het zou misschien wel het ei van Columbus kunnen zijn.

Logo Presscloud
Start je 7-dagen proefperiode
Already using Presscloud? Log In
New: From now on it is possible to have press releases written! More information

Pro

€1788
Yearly amount
(Excl. VAT)
Plan includes:
 • 500 journalists per press release
 • Send unlimited press releases
 • Complete press list with relevant journalists
 • Send and Track press releases
 • Full Online Newsroom
 • Access to full PR Academy
 • Monitor publications of your press release
 • Optional (€19p/m): Access to database with Belgium journalists

Essential

€588
Yearly amount
(Excl. VAT)
Plan includes:
 • 100 journalists per press release
 • 12 press releases per year
 • Complete press list with relevant journalists
 • Send and Track press releases
 • Full Online Newsroom
 • Access to full PR Academy
 • Monitor publications of your press release
 • Optional (€19p/m): Access to database with Belgium journalists

Single

€149
Single
(Excl. VAT)
Plan includes:
 • Send 1 press campaign
 • 500 journalists per press release
 • Complete press list with relevant journalists
 • Send and Track press releases
 • Limited Online Newsroom
 • Access to limited PR Academy
 • Monitor publications of your press release

Business

€948
Yearly amount
(Excl. VAT)
Plan includes:
 • 250 journalists per press release
 • 12 press releases per year
 • Complete press list with relevant journalists
 • Send and Track press releases
 • Full Online Newsroom
 • Access to full PR Academy
 • Monitor publications of your press release
 • Optional (€19p/m): Access to database with Belgium journalists