Silo’s belemmeren effectieve marketing

20-05-2020

Silo’s belemmeren effectieve marketing

Een van de problemen die marketeers en sales-professionals vaak ervaren? Dat het lastig is om met de communicatieafdeling samen te werken. Dat kan beter en slimmer.


Silo’s belemmeren effectieve marketing

Een van de problemen die marketeers en sales-professionals vaak ervaren? Dat het lastig is om met de communicatieafdeling samen te werken. Dat kan beter en slimmer.

Silovorming

Hoe groter een organisatie wordt, hoe meer schotten er om afdelingen gebouwd worden. Daardoor moeten er overleggen gepland worden tussen sales-, marketing- en communicatie-collega’s. Terwijl deze collega’s vroeger nog ‘gewoon’ bij elkaar op de afdeling zaten. Met andere woorden: ze raken elkaar ietwat uit het oog – en daarmee uit het hart.

Dat afdelingen minder vaak of minder organisch met elkaar communiceren, beperkt de effectiviteit ervan. Concreet voorbeeld: sales spreekt elke dag (potentiële) klanten. Marketing en communicatie kunnen de inzichten van sales dan ook goed gebruiken. Maar deze afdelingen krijgen deze inzichten alleen tijdens de daarvoor bestemde overlegmomenten. Ook het uitwisselen van data kan een stuk vlotter verlopen, als de schotten tussen deze afdelingen verdwijnen en er een einde komt aan de silovorming.

Frustratie met communicatie-afdelingen

Betteke van Ruler betoogt in de Adformatie dat communicatieafdelingen vaak de alignment met de business missen, er weinig data-gedreven beslissingen worden genomen en het commercieel instinct mist. “Veel is gestoeld op intuïtie en onderbuikgevoel.”

Tel daarbij op: iedereen kent wel de communicatieafdelingen die er bedreven in zijn de collega’s niet te laten communiceren met de media. Angstig voor schandalen worden organisaties schuw voor elke vorm van publiciteit. En zo weet een communicatieafdeling ervoor te zorgen dat een bedrijf geen reputatie opbouwt in de media. Doodzonde.

Samenwerking tussen marketing en communicatie

Van Ruler stelt dat marketing- en communicatieprofessionals nog veel van elkaar kunnen leren en elkaar meer zouden kunnen versterken. Ze stelt dat er een groot risico bestaat als deze afdelingen niet samenwerken – of erger nog: elkaar vliegen proberen af te vangen. Dat steeds meer marketing- en communicatieafdelingen samensmelten, ziet ze dan ook als goede ontwikkeling.

Dat betekent echter niet dat marketeers en salesafdelingen geen tekortkomingen kennen. Ze zijn te veel gericht op de conversie en missen de focus op het relationele aspect, de langetermijnvisie die nodig is voor het opbouwen en behouden van een reputatie. Althans, dat stelt Van Ruler.

Tot slot

Ik geloof dat het empoweren van marketeers en sales-afdelingen om zelf aan de slag te gaan met externe communicatie de oplossing is. Dat kan, door relevante kennis op te doen over hoe PR en externe communicatie werken. ‘De blik van buiten’ leren kennen. Leren focussen op de langetermijnrelatie met de pers, in plaats van een snelle win.

Communicatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Sterker nog: het PR-vak is een ambacht, dat geleerd kan worden – en er is geen reden om geloven dat marketeers of sales-professionals daar ongeschikt voor zouden zijn. Dat is waarom Presscloud is opgericht: om deze frustratie op te lossen. Zodat PR niet alleen meer voorbehouden is aan PR-bureaus, maar organisaties op een slimme en efficiënte manier aan de slag kunnen met hun externe communicatie.Author Aaron Mirck
Aaron Mirck Communicatiespecialist

Welkom! Mijn naam is Aaron Mirck en op dit platform deel ik de kennis die ik opgedaan heb en opdoe over PR. Dit blog helpt je als je directeur, oprichter of marketeer van een B2B-bedrijf bent en antwoord wilt op de vraag: hoe word ik thought leader in mijn industrie?

06-34383309 | | Aaron Mirck